Ханш   Банкны салбарууд   Холбоо барих   Сайтын бүтэц
  Байгууллага   Иргэд   Интернэт банк   КҮБ дансны хуулга   Оюутны картын захиалга   Бусад мэдээлэл  
Улаанбаатар Хотын Банк

Эх үүсвэргүй баталгааны шугам

 

Тухайн бизнесийн онцлогтой уялдуулан Банкнаас зөвшөөрсөн хэмжээ, хугацаанд хэдэн ч удаа ашиглах боломжтой үйлчилгээ юм.

БАТАЛГААНЫ НӨХЦӨЛ

Эрхийн хэмжээ

Тухайн хүсэлт гаргагчийн бизнесийн цар хүрээнээс хамаарч эрхийн хэмжээг тогтооно. 

 Эрхийн хугацаа
18 сар хүртэл 
 Эрсдэлийн шимтгэл*
6%-4%
 Ашиглааагүй эрхийн үлдэгдэлд тооцох хүү /жилийн/
Хүү тооцоохгүй
 Үйлчилгээний шимтгэл

300,000,000 төгрөг хүртэлх ба түүнтэй тэнцэх хэмжээний валют - 1%

300,000,001 төгрөгөөс дээш ба түүнтэй тэнцэх хэмжээний валют - 0,5%

 Үйлчилгээний шимтгэл авах давтамж 
Баталгаа гаргах бүрд 30,000 төгрөг 
 Баталгаа цуцалсны шимтгэл

Шимтгэл авахгүй

*Эрсдэлийн шимтгэл - Тухайн харилцагч хамгийн анх удаа эх үүсвэргүй баталгаа банкнаас гаргуулахад эрсдэлийн шимтгэл 6%-аас эхлэх ба дараах тохиолдолд 1 хувиар буурна. Үүнд: Эх үүсвэргүй баталгааны шугамыг 12 сараас доошгүй хугацаанд ашиглаж, шимтгэл хураамжийг хэвийн төлж хаасан бол дараагийн шугаман эрхийн эрсдэлийн шимтгэл 1%-аар тус тус буурна.

Бүрдүүлэх материал:

  • Хүсэлт гаргагч нь сүүлийн нэг жилийн хугацаанд эх үүсвэргүй болон эх үүсвэртэй баталгааг арилжааны нэг банкаар хоёр ба түүнээс дээш удаа гаргуулсан байх бөгөөд нийт баталгааны хэмжээ 20,000,000 төгрөгөөс дээш байх
  • Зээлийн бүрдүүлэх материалтай адил байна
  • Худалдах, худалдан авах гэрээний хуулбар
  • Төлбөрийн баталгааны маягт, гэрээний загвар

2018-09-13

Мэдээлэл
ИНТЕРНЕТ БАНК ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ДАРААХ БОЛОМЖУУД НЭМЭГДЛЭЭ.
Орон сууц барьцаалсан зээлийн нөхцөл шинэчлэгдлээ
Улаанбаатар Хотын Банк “ПОС машины орлого барьцаалсан зээлийг” зах зээлд анх удаа нэвтрүүллээ.
Эргэлтийн Хөрөнгийн Зээлийн хүү буурлаа

Улаанбаатар Хотын Банк “Эргэлтийн Хөрөнгийн Зээлийн” хүүгээ бууруулж, хөнгөлөлттэй нөхцөлийг та бүхэнд санал болгож эхэллээ.

Бусад мэдээлэл
© Copyright 2013. Ulaanbaatar City Bank. 
Live Helper Chat Close