Ханш   Банкны салбарууд   Холбоо барих   Сайтын бүтэц
  Байгууллага   Иргэд   Интернэт банк   КҮБ дансны хуулга   Бусад мэдээлэл  
Улаанбаатар Хотын Банк

Цалингийн карт

Картын төрөл  Цалингийн карт

Валют

Төгрөг Ам.доллар
Элсэлтийн хураамж  Шимтгэлгүй
Картын жилийн хураамж  2,000
Дансны доод үлдэгдэл  1,000₮ 1$
Карт нөхөж авах  3,000₮
Картын дансны үлдэгдэлд тооцон олгох жилийн хүү  4.8% 1.2%
Картын хүчинтэй хугацаа
  1 жил
Өдрийн АТМ-ын зарлагын лимит     3,000,000₮
Өдрийн ПОС-ын гүйлгээний лимит     3,000,000₮
Картын дансанд орлого хийх    УБХБанкны салбараар
  Шимтгэлгүй
УБХБанкны орлого, зарлагын АТМ-аар
  Шимтгэлгүй
Худалдаа Хөгжлийн Банк болон түүний гэрээт банкуудын салбараар
  100₮
Картаар банкны салбараас бэлэн мөнгө авах     УБХБанкны салбараар  Төгрөг  Шимтгэлгүй
Ам.долллар  0.25%
Худалдаа хөгжлийн банкны салбараас
Төгрөг   200₮
Худалдаа хөгжлийн банкны гэрээт банкуудын салбараас
Төгрөг   300₮
Монгол улсын арилжааны бусад банкуудын салбараас
Төгрөг   500₮
Картаар АТМ-ээс бэлэн мөнгө авах     УБХБанкны АТМ-аас   100₮
Худалдаа, хөгжлийн банкны АТМ-аас   100₮
Худалдаа хөгжлийн банкны гэрээт банкуудын АТМ-аас   400₮
Бусад банкуудын АТМ-аас   500₮
Картын дансны үлдэгдэл шалгах       
УБХБ-ны АТМ-аар  
Дэлгэцээр
  Шимтгэлгүй
Баримтаар 
  100₮
Худалдаа хөгжлийн банкны АТМ-аар   Дэлгэцээр   Шимтгэлгүй
 Баримтаар
  100₮
Худалдаа хөгжлийн банкны гэрээт банкуудын АТМ-аар 
  150₮
Бусад банкуудын АТМ-аар
  150₮
Бусад банкуудын салбараар
  150₮
Худалдаа хөгжлийн банк болон түүний гэрээт банкуудын салбараар
  150₮
Картын ПИН код солих
  
УБХБанкны салбараар
 1,000₮ 
УБХБанкны АТМ-аар
 1,000₮ 
Худалдаа хөгжлийн банк болон түүний гэрээт банкуудын АТМ-аар
 1,000₮ 
Картад интернэт ПИН код олгох
УБХБанкны АТМ-аар
 100₮ 
Худалдаа хөгжлийн банкны АТМ-аар
100₮

*Худалдаа хөгжлийн банкны гэрээт банкуудад Ариг банк, Капитрон банк, Чингис хаан банк, Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк, Богд банк

2019-06-18

Мэдээлэл
МЭДЭГДЭЛ
Эрхэм харилцагч нарын анхааралд
Олон Улсын Виза Картын Эрүүл мэндийн Хөтөлбөр (Visa Mongolia Medical Program)
Одонтой ээжүүдийн хүүхдүүд даатгагдлаа
Бусад мэдээлэл
© Copyright 2013. Ulaanbaatar City Bank. 
Live Helper Chat Close