Комплаенс   Ханш   Банкны салбарууд   Холбоо барих   Сайтын бүтэц
  Байгууллага   Иргэд   Интернэт банк   КҮБ дансны хуулга   Бусад мэдээлэл  
Зээлийн эрхтэй карт

Нийслэл ₮ карт Цалингийн карт
Алтан карт
БАРЬЦАА ХӨРӨНГӨ
Хугацаат хадгаламж Цалин болон бизнесийн орлого
ЗЭЭЛИЙН ХУГАЦАА
12 сар хүртэл /Барьцаалж буй хадгаламжийн хугацаатай уялдана/ 12 сар хүртэл
ЗЭЭЛ ЭРГЭН ТӨЛӨХ ХУГАЦАА
Овердрафтын эргэн төлөх хоног нь хадгаламжийн дуусах хугацаатай уялдана.  30 хоног
ЗЭЭЛИЙН ХҮҮ /САРЫН/
Хадгаламжийн дээд хүү +0.5% Төгрөг 2.0%
 Ам.доллар 1.8%
ЗЭЭЛИЙН ДЭЭД ХЭМЖЭЭ
 • Барьцаалж буй хадгаламжийн валютаар /төгрөг, ам.доллар/ овердрафт эрх нээлгэж байгаа тохиолдод зээлийн эрхийн хэмжээ нь хадгаламжийн дүнгийн 80 хувиас хэтрэхгүй,
 • Төгрөгийн хадгаламж барьцаалан ам.долларын овердрафт эрх нээлгэж байгаа тохиолдолд зээлийн эрхийн хэмжээ нь хадгаламжийн дүнгийн 60 хувиас хэтрэхгүй,
 • Ам.долларын хадгаламж барьцаалан төгрөгийн овердрафт эрх нээлгэж байгаа тохиолдолд зээлийн эрхийн хэмжээ нь хадгаламжийн дүнгийн 65 хувиас хэтрэхгүй.
 • Цалингийн карт 5,000,000 төгрөг хүртэл,
 • Алтан карт 10,000,000 төгрөг / 5,000 ам.доллар хүртэл.
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ДАВУУ ТАЛ
 • Эргэн төлөх хугацаа урт,
 • Зээлийн хүү хадгаламжийн хүүтэй уялдах нөхцөлтэй,
 • Төгрөгийн зээлийн хүү хамгийн бага,  
 • Зээлдэгч ашигласан зээлээ бүрэн төлсөн тохиолдолд зээлийн эрхийн хүчинтэй хугацаанд хэдэн ч удаа давтан ашиглах боломжтой,
 • Зээлдэгч нь зээлийн эрхээ бүрэн болон хэсэгчлэн ашиглаж болно,
 • Богино хугацааны, яаралтай санхүүгийн хэрэгцээг хангах боломжтой,
 • Ашиглаагүй зээлийн үлдэгдэлд хүү төлөхгүй,
 • Яаралтай санхүүгийн хэрэгцээ гарсан үед өөрийн хадгаламжийн хугацаа, хүүг алдагдуулахгүйгээр зээл авах боломжтой.
 • Картын олон төрөлтэй,
 • Зээлийн бага хүүтэй,
 • Зээлдэгч ашигласан зээлээ бүрэн төлсөн тохиолдолд зээлийн эрхийн хүчинтэй хугацаанд хэдэн ч удаа давтан ашиглах боломжтой,
 • Зээлдэгч нь зээлийн эрхээ бүрэн болон хэсэгчлэн ашиглаж болно,
 • Богино хугацааны, яаралтай санхүүгийн хэрэгцээг хангах боломжтой,
 • Ашиглаагүй зээлийн үлдэгдэлд хүү төлөхгүй,
 • Тогтмол орлогын эх үүсвэрээ нотолсноор яаралтай санхүүгийн хэрэгцээгээ шийдвэрлэх зээл авах боломжтой.
ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
 • Банкинд байршуулсан хугацаат хадгаламжийн үндсэн эзэмшигч байх, үндсэн эзэмшигч зөвшөөрсөн тохиолдолд хамтран эзэмшигч байх,
 • Барьцаалж буй хугацаат хадгаламжийн дуусах хугацаа 2 сар ба түүнээс дээш байх,
 • УБХБ-ны гэрээт байгууллагад 1 жилээс доошгүй хугацаанд үндсэн ажилтнаар ажилласан, эсвэл нэг жилээс доошгүй хугацаанд тогтвортой бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн байх,
 • Бизнесийн болон цалингийн орлогоороо зээлийг бүрэн төлөх чадвартай байх,
 • Сүүлийн 6 сарын турш Улаанбаатар хотын банкин дахь дансаа ашигласан байх,
 • Бизнесийн болон цалингийн орлого нь зээлийг эргэн төлөхөд хүрэлцэхүйц байх,
 • Хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн өргүй байх.
БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
 • Овердрафт эрх нээлгэх хүсэлт,
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар.
 • Овердрафтын хэмжээ, хүү, хугацаа зэргийг тусгасан гараар бичсэн өргөдөл,
 • Овердрафт эрх нээлгэх хүсэлт,
 • Сүүлийн 3 сарын дотор авахуулсан 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 1 хувь,
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар,
 • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт,
 • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тодорхойлолт,
Цалингийн орлоготой бол: 
 • Цалингийн тодорхойлолт, 
 • Ажлын үнэмлэхний хуулбар, 
 • Нотариатаар гэрчлүүлсэн нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, 
 • Цалингийн дансны хуулга,
Бизнесийн орлоготой бол: 
 • Бизнесийн орлого,
 • Үйл ажиллагааг нотлох дансны хуулга, 
 • Санхүүгийн баримт.
ШИЙДВЭРЛЭХ ХУГАЦАА
Зээл хүссэн тухайн үед нь зээлийн эрхийг нээнэ. Ажлын 3 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:
Улаанбаатар хотын банк
Харилцагчийн мэдээллийн төв
Утас: 1800-1800

2016-10-04

Мэдээлэл
Эрхэм харилцагч нарын анхааралд /2020.05.07-ны өдөр ажиллах цагийн хуваарь/
“МООД” дэлгэрүүлэгчид

Сайн моодыг Монголд уриатай “B9 медиа студи”-ийн бүтээл МООД нэвтрүүлэг Боловсрол телевизээр цацагдаж эхлээд хэдийнээ хоёр жил болжээ.

Хямралыг хүүгүй давна
Тэтгэврийн карт үнэгүй боллоо
Бусад мэдээлэл
© Copyright 2013. Ulaanbaatar City Bank. 
Live Helper Chat Close