Комплаенс   Ханш   Банкны салбарууд   Холбоо барих   Сайтын бүтэц
  Байгууллага   Иргэд   Интернэт банк   КҮБ дансны хуулга   Бусад мэдээлэл  
Улаанбаатар Хотын Банк

МЭДЭЭЛЭЛ, ЛАВЛАГАА


Мэдээлэл, лавлагааны үйлчилгээ
 №  Үйлчилгээний төрөл  
 1 4 ба түүнээс дээш хоногийн хугацааны дансны дэлгэрэнгүй хуулга авахад 1 хуудас нь 100 төгрөг
 2 Харилцагчийн хүсэлтээр гадаадын банк, компанид харилцагчийн тухай мэдээлэл гаргаж өгөх 50 ам.доллар
 3 Харилцагчийн хүсэлтээр зээл олгох боломжтой эсэх талаар тодорхойлолт гаргах 1-100,000,000 төгрөг 10,000 төгрөг
 4 100,000,001-500,000,000 төгрөг 20,000 төгрөг
 5 500,000,001 төгрөгөөс дээш 30,000 төгрөг
 6 Зээлийн шийдвэр гарсан тухай тодорхойлолт 3,000 төгрөг
 7 Зээл, зээлийн хүүгийн өргүй эсэх талаар тодорхойлолт 3,000 төгрөг
 8 Зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй эсэх талаар тодорхойлолт 3,000 төгрөг
 9 Харилцагчийн хүсэлтээр харилцах данстай холбоотой мэдээлэл гаргаж өгөх 3,000 төгрөг
 10 Харилцагчийн хүсэлтээр хадгаламжийн данстай холбоотой мэдээлэл гаргаж өгөх
3,000 төгрөг
 11 Харилцагчийн хүсэлтээр хамтран эзэмшигчийн нэрээр хадгаламжийн данстай холбоотой мэдээлэл гаргаж өгөх 10,000 төгрөг
 12 Харилцагчийн хүсэлтээр данс нээгдсэнээс хойш 14 хоногийн дотор тодорхойлолт авах 20,000 төгрөг
 13 Харилцагчийн хүсэлтээр хадгаламж эзэмшигч, хамтран эзэмшигч хамтаар тодорхойлолт авах 3,000 төгрөг
 14 Харилцагчийн хүсэлтээр Хүүхдийн хадгаламжийн дансанд хамтран эзэмшигчийн нэрээр тодорхойлолт авах 3,000 төгрөг
 15 Харилцагчийн хүсэлтээр тэтгэврийн дотоодын картын данс шинээр нээсэн тухай тодорхойлолт гаргах
Шимтгэлгүй 
 16 Харилцагчийн хүсэлтээр нэг жил доторх хугацааны баримтыг банкны архиваас лавлагаа авах
5,000 төгрөг /Баримтын хуулбар бүрээс/
 17  Харилцагчийн хүсэлтээр нэг жилээс дээш хугацааны баримтыг банкны архиваас лавлагаа авах  10,000 төгрөг

 

2019-03-25

Мэдээлэл
Эрхэм харилцагч нарын анхааралд /2020.05.07-ны өдөр ажиллах цагийн хуваарь/
“МООД” дэлгэрүүлэгчид

Сайн моодыг Монголд уриатай “B9 медиа студи”-ийн бүтээл МООД нэвтрүүлэг Боловсрол телевизээр цацагдаж эхлээд хэдийнээ хоёр жил болжээ.

Хямралыг хүүгүй давна
Тэтгэврийн карт үнэгүй боллоо
Бусад мэдээлэл
© Copyright 2013. Ulaanbaatar City Bank. 
Live Helper Chat Close