Ханш   Банкны салбарууд   Холбоо барих   Сайтын бүтэц
  Байгууллага   Иргэд   Интернэт банк   КҮБ дансны хуулга   Оюутны картын захиалга   Бусад мэдээлэл  
Улаанбаатар Хотын Банк

Автомашины зээл

Харилцагч та өөрийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн шинэ болон хуучин тээврийн хэрэгслийг зээлээр худалдан авахаар төлөвлөж байна уу? Бид танд дараах боломжийг санал болгож байна.

Шинэ автомашины зээл

Хугацаа

48 сар хүртэл

Зээлийн хэмжээ

Үнийн дүнгийн 80% хүртэл буюу 150,000,000 төгрөгөөс хэтрэхгүй

Урьдчилгаа төлбөр

20%-50%

Зээлийн хүү

Төгрөг

Урьдчилгаа төлбөр – 20% - 1.80% /жилийн 21.60%/

Урьдчилгаа төлбөр – 30% - 1.70% /жилийн 20.40%/

Урьдчилгаа төлбөр - 50% - 1.60% /жилийн 19.20%/

Ам.доллар

1.5%

Барьцаа хөрөнгө

Зээлийн хэмжээ 100,000,000 төгрөг хүртэл автомашин, 100,000,000 төгрөгөөс дээш тохиолдолд үл хөдлөх хөрөнгө нэмж барьцаална.

Зээлийн барьцаа хөрөнгөд өөрчлөлт оруулах

Зээлийн барьцаа хөрөнгө солих

Зээлийн үлдэгдлийн дүнгийн 0.1% буюу хамгийн багадаа 50,000 төгрөг, хамгийн ихдээ 500,000 төгрөг

Зээлийн барьцаа хөрөнгө хэсэгчлэн чөлөөлөх

Зээлийн үлдэгдэл дүн

100,000,000 төгрөг хүртэл – 50,000 төгрөг

100,000,001-ээс дээш төгрөг – 100,000 төгрөг

Өргөдлийн хураамж

10,000 төгрөг

Үйлчилгээний шимтгэл

Олгосон зээлийн дүнгийн 0.5%

 *Зээлийн бодит өртөг (сараар):

 • төгрөг 1.82% - 1.62%
 • ам.доллар 1.52%

Хуучин автомашины зээл

Хугацаа

48 сар хүртэл

Зээлийн хэмжээ

50,000,000 төгрөг хүртэл

Урьдчилгаа төлбөр

10%-30%, *Эко автомашин – 20%

Зээлийн хүү

Төгрөг

Урьдчилгаа төлбөр – 10% - 1.80% /жилийн 21.60%/

Урьдчилгаа төлбөр – 20% - 1.70% /жилийн 20.40%/

Урьдчилгаа төлбөр - 30% - 1.60% /жилийн 19.20%/

*Эко автомашин – 1.60% /жилийн 19.20%/

Барьцаа хөрөнгө

Зээлийн хэмжээ 25,000,000 төгрөг хүртэл автомашин, 25,000,000 төгрөгөөс дээш тохиолдолд үл хөдлөх хөрөнгө нэмж барьцаална.

Зээлийн барьцаа хөрөнгөд өөрчлөлт оруулах

Зээлийн барьцаа хөрөнгө солих

Зээлийн үлдэгдлийн дүнгийн 0.1% буюу хамгийн багадаа 50,000 төгрөг, хамгийн ихдээ 500,000 төгрөг

Зээлийн барьцаа хөрөнгө хэсэгчлэн чөлөөлөх

Зээлийн үлдэгдэл дүн

100,000,000 төгрөг хүртэл – 50,000 төгрөг

100,000,001-ээс дээш төгрөг – 100,000 төгрөг

Өргөдлийн хураамж

10,000 төгрөг

Үйлчилгээний шимтгэл

Зээлийн хэмжээ

25,000,000 төгрөгөөс доош бол 1%

25,000,001-ээс дээш төгрөгөөс дээш бол 0.5%

Хөдлөх хөрөнгийн шимтгэл

20,000 төгрөг

   

*Зээлийн бодит өртөг (сараар): 1.83% - 1.62%

*Эко автомашин гэдэг нь хос тэжээлт болон шингэрүүлсэн хий, цахилгаан тэжээлт тээврийн хэрэгслийг хэлнэ.

Тавигдах шаардлага:

 • 21 нас хүрсэн Монгол улсын иргэн байх;
 • 6 сараас доошгүй хугацаанд тухайн байгууллагад тогтвор сууршилтай ажилласан эсвэл 1 жилээс доошгүй хугацаанд тогтвортой бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн байх;
 • Зээлийг эргүүлэн төлөх чадвартай байх;
 • Шинэ автомашины зээл авахаар төлөвлөж байгаа тохиолдолд: Улаанбаатар хотын банкны гэрээт нийлүүлэгчийн тээврийн хэрэгсэл байх
 • Хуучин автомашины зээл авахаар төлөвлөж байгаа тохиолдолд: Импортоор орж ирсэн гаалийн мэдүүлэгтэй, үйлдвэрлэснээс хойш 10 болон түүнээс доош жилийн насжилттай, МУ-ын нутаг дэвсгэрт ашиглаж байгаагүй, жолоочоос гадна 8-аас илүүгүй суудалтай, 3.5 тонн хүртэлх тонны даацтай тээврийн хэрэгсэл байх
 • Банкнаас тавигдах бусад шаардлага;

Бүрдүүлэх материал:

 • Зээлийн өргөдөл, анкет, иргэний үнэмлэх, цээж зураг
 • Шинэ автомашины хувьд: Гэрээт нийлүүлэгч байгууллагын төлбөрийн нэхэмжлэх
 • Хуучин автомашины хувьд: Нийлүүлэгчийн төлбөрийн нэхэмжлэх
 • Худалдан авах гэж буй автомашины тeхник үзүүлэлтүүд
 • Оршин суугаа хорооны засаг даргын тодорхойлолт
 • Жолооны үнэмлэхний хуулбар
 • Зээлдэгчийн орлогыг нотлох баримтууд
 • Хэрэв шаардлагатай бол банкнаас хүссэн нэмэлт баримт матeриалыг гаргаж өгөх

 

 

2018-08-17

Мэдээлэл
ИНТЕРНЕТ БАНК ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ДАРААХ БОЛОМЖУУД НЭМЭГДЛЭЭ.
Орон сууц барьцаалсан зээлийн нөхцөл шинэчлэгдлээ
Улаанбаатар Хотын Банк “ПОС машины орлого барьцаалсан зээлийг” зах зээлд анх удаа нэвтрүүллээ.
Эргэлтийн Хөрөнгийн Зээлийн хүү буурлаа

Улаанбаатар Хотын Банк “Эргэлтийн Хөрөнгийн Зээлийн” хүүгээ бууруулж, хөнгөлөлттэй нөхцөлийг та бүхэнд санал болгож эхэллээ.

Бусад мэдээлэл
© Copyright 2013. Ulaanbaatar City Bank. 
Live Helper Chat Close